Listopad 2019

ISLAND SÁM PĚSKY A STOPEM
Honza Silný

Duben 2019

ALSASKO & BÁDENSKO

 

Cestovatelská přednáška

GUATEMALA

Únor 2019

Cestovatelská přednáška

TOTALITNÍ NEZNÁMO KLDR

 

 

Listopad 2018

BURGUNDSKO & BEAUJOLAIS

 

Srpen 2018

BUBLINY Z CELÉHO SVĚTA